Vitaminsko mineralni dodaci i zakišeljivači

BIOMIN® P.E.P. 1000

 prebiotik; dodatak hrani na biljnoj bazi poreklom od origana, citrusa, anisa i prebiotskih ugljenih hidrata;

 • efekti: poboljšava ukus, miris, deluje antimikrobno (protiv bakterija i virusa), antifugicidno, antioksidativno; poboljšava zdravlje i jaca imunitet, stimuliše apetit;
 • doziranje:
  • prasad 1 kg/t hrane;
  • krmace 2 kg/t hrane;
  • brojleri 1 kg/t hrane;
  • nosilje 1 kg/t hrane;
  • telad 2 kg/t hrane.
 • pakovanje: 25 kg

 

BITRONIC® SE forte

 zakišeljivač za stočnu hranu. Sastoji se od mravlje kiseline, propionske kiseline i njihovih soli;

 • efekti: stimuliše rast i razvoj životinje, sprečava rast bakerija E.coli i Salmonella u crevnom traktu životinja, tako da je odlična preventiva prolivu, naročito kod mlađih kategorija životinja;
 • doziranje; - svinje i živina: 2 – 4 kg /t smeše.
 • pakovanje: 25 kg

 

CYLACTIN® LBC

 probiotik na bazi mlečnokiselinske bakterije Enterococcus faecium Cernelle 68. Koristi se u svinjarstvu, živinarstvu i govedarstvu;

 • izuzetno je efikasan probiotik čija kultura bakterija se brzo razmnožava i širi u crevnom traktu životinje uništavajući štetne bakterije u crevima;
 • Efekti: smanjenje dijareje i uginuća, poboljšanje imunog sistema, jačanje zdravstvenog stanja,
 • doziranje;
  • svinje i živina: 35 – 40 g/t smeše;
  • telad: 50 – 70 g/t smeše.
 • pakovanje: 10 kg

 

VEVOVITAL®

 zakišeljivač za stočnu hranu, na bazi benzoeve kiseline.

 • efekti: stimuliše rast i razvoj životinje, konzervacija stočne hrane, smanjenje plesni i buđi, sprečava rast bakerija E.coli i Salmonella u crevnom traktu životinja, tako da je odlična preventiva prolivu, naročito kod mlađih kategorija životinja. Veoma važan efekat je da vrši redukciju amonijaka za oko 35 % što dovodi do znatnog smanjenja respiratornih oboljenja naročito kod prasadi u odgoju;
 • doziranje: 5 kg/t smeše za sve kategorije svinja.
 • pakovanje: 25 kg

 

TechnoMos®

 • prebiotik; baziran na ekstraktu kvasca Saccharomyces cerevisiae. Najbitniji sastojci ovog proizvoda su Mananoligosaharidi (MOS) i ß – Glukani (Beta Glukani)
 • efekti: jačanje imunog sistema, sinteza imunoglobulina, MOS vezuje štetne bakterije u crevima i taj kompleks se izbacuje napolje. Ovaj proizvod je dobar za stresne situacije (infekcije, promena ishrane i ambijenta, vakcinacije), povećava produktivnost.
 • doziranje: za sve vrste i kategorije 0,5 – 1,0 kg/t.
 • pakovanje: 20 kg

 

MYCOSORB®

adsorbent mikotoksina; proizvod napravljen od prirodnih sastojaka poreklom iz zida ćelija kvasca.

 • efekti: prirodni sastojci iz ćelijskog zida kvasca (glukonmanani) adsorbuju mikotoksine i na taj način neutrališu štetna dejstva mikotoksina (smanjena konzumacija hrane, krvarenja, dijareje, degeneracije i malformacije na plodu, prolapsus creva i vagine, oštećenje jetre i bubrega, edem pluća, krvarenja na mozgu, loša konverzija i generalno loši proizvodni rezultati).
 • doziranje: 1 – 2 kg/t smeše za sve vrste i kategorije životinja;
 • pakovanje: 1 i 25 kg

 

Acid Pak – 4 Way 2x™

 prirodni zakišeljivač i probiotik. Koristi se kao dodatak mleku, zameni za mleko, potpunoj smeši ili u vodi za telad i jagnjad.

 • sastav i efekti:
  1. Bakterije mlečno-kiselinskog vrenja, koje u crevima suzbijaju rast i dejstvo štetnih gramnegativnih bakterija E.coli i Salmonella;
  2. Organske kiseline koje nadoknađuju gubitak želudačne kiseline, aktiviraju enzime za varenje hrane, korisne mlečnokiselinske bakterije, suzbijaju štetne bakterije;
  3. Elektroliti; održavaju prirodnu ravnotežu i dnevne gubitke u mineralima;
  4. Enzimi koji razlažu proteine skrob i celulozu i na taj način pospešuju varenje i bolji prirast jedinke.
 • doziranje: 1 – 2 g/l;
 • pakovanje: 250 g

 

BIO-MOS®

 prebiotik; sadrži manan – oligosaharide, a dobija se ćelijskog zida kvasca.

 • efekti:
  1. blokira dejstvo patogenih bakterija vezujući se za njih;
  2. jača imuni sistem stimulišući sintezu antitela;
  3. stimuliše rast korisnih bakterija u crevima i time poboljšava konverziju i proizvodne rezultate;
 • doziranje: 1 – 2 kg/t za sve vrste i kategorije životinja.
 • pakovanje: 1 i 25 kg