ŽKN - 30%

SIROVINSKI SASTAV:

Sušeni biljni proizvodi, sporedni proizvodi industrije ulja, skroba, šećera, alkohola i vrenja, mlinske industrije, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva, enzimi, sintetičke amino kiseline i vitaminsko-mineralna predsmeša.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Ova smeša je dopunska i koristi se za proizvodnju potpunih smeša za nosilje jaja za konzum. Na 35 kg dopunske smeše dodati 65 kg prekrupe kukuruza, ili na 10 kg dopunske smeše dodati 18,5 kg prekrupe kukuruza.
Proizvodi za sve kategorije svinja
Ishrana brojlera za sopstvene potrebe
Proizvodi za ishranu živine
Sve vrste proizvoda za ćurke
Proizvodi za sve vrste goveda
Sve vrste proizvoda za ovce
Proizvodi za ishranu golubova
Proizvodi za ishranu kunića